Vi kører gerne ud på sygebesøg, hvis der er brug for det. Hvis der er behov for en akut vurdering, da kører vi som udgangspunkt kun ud på besøg hvis du er for svækket til at kunne komme i lægehuset. Vi vil helst undersøge dig i lægehuset, da der her er flere muligheder for undersøgelser og fordi et akut sygebesøg vil tage tid fra de andre akutte patienter, som vi også gerne vil se. Du kan derfor også opleve, at vi gør brug af samarbejdet med kommunens akutsygeplejersker, der kan køre ud og lave en akut vurdering, hvis lægen skønner at det er relevant.

Hvis du eller en i din familie er > 75 år og har flere kroniske sygdomme eller på anden måde er svækket, da kører vi gerne ud på et planlagt opsøgende hjemmebesøg. Dette hjemmebesøg er ofte i samarbejde med hjemmeplejen og har til formål at forebygge og begrænse begyndende sundhedsproblemer. Vi vil da også gennemgå medicinlisten og se på om der er noget der skal ændres. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du mener at der kan være behov for et sådant besøg.