Ved en udlandsrejse vil det ofte være relevant med forudgående vejledning om bl.a. rejsevaccinationer. og malariaforebyggelse.

Vi anbefaler at tage kontakt til nærmeste vaccinationsklinik (eksempelvis i Kolding) i forhold til at få råd og vejledning. Det er vigtigt, at du i god tid retter henvendelse til vaccinationsklinikken, da der måske skal vaccineres flere gange med ugers interval ligesom de evt. skal have bestilt relevante vacciner hjem.

Rejsevaccinationer er ikke dækket af sygesikringen og betales privat.

På www.ssi.dk  eller www.rejsemedicin.eu kan du finde oplysninger om rejsevaccinationer og rejseråd.

Husk at du kan få brug for et pillepas hvis du på rejsen medbringer medicin, der kan have en euforiserende virkning og dermed er omfattet af FN’s narkotikakonvention. Hvis du rejser til eller via et Schengenland (gælder også Bornholm/Sjælland over Sverige) da kan apoteket lave pillepas til dig. Læs mere her.

Hvis du rejser uden for Schengen, da henviser vi til det pågældende lands ambassade for mere information.