Alle gravide i Danmark tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser for at graviditeten kan forløbe bedst muligt for mor og barn, og for at der kan fødes et rask barn til det forventede fødselstidspunkt.

Undersøgelserne hos lægen er gratis og indgår i et samspil med kontrol hos jordemoder og eventuelt svangreambulatorium på sygehuset.

Der er tilbud om graviditetsundersøgelse ved lægen i uge 8-10, uge 25 og i uge 32. Herudover er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os, hvis du får spørgsmål eller bekymringer.

Før graviditeten planlægges er det en god ide at få råd vedrørende helbredsspørgsmål i forbindelse med graviditeten, ligesom det anbefales, at man allerede 3 måneder før graviditeten og indtil 12 uger henne i graviditeten tager 1 tablet Folsyre á 400 mikrogram dagligt.

Gravid ?

– Tests købt på apoteket til påvisning af graviditet er meget specifikke og pålidelige.

– Graviditet kan påvises ved udebleven menstruation, men er prøven negativ på dette tidspunkt, og vedbliver menstruation at udeblive,
gentages testen efter cirka 14 dage, hvor de fleste graviditeter vil kunne påvises.

– Graviditetstest kan også udføres hos os ved aflevering af urinprøve.

Gravid !

– Kontakt os snarest mhp planlægning af graviditesundersøgelserne.

– Husk altid urinprøve medbragt til svangreundersøgelserne.

– Husk at tage et dagligt tilskud på 400 mikrogram folsyre.