Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordination af vanedannede medicin og kontrollen af disse ordinationer.

Hos Lægerne i Vamdrup vil vi leve op til de gældende regler – og give patienter og samfund den maksimale sikkerhed på dette område – her tænkes også på trafiksikkerheden ved anvendelse af disse midler.

Der kan derfor ikke bestilles vanedannende medicin via telefon eller email. Receptfornyelse kan kun ske ved konsultation. Undtaget er dog receptfornyelse via hjemmeplejen.

Der laves recept for 1-2 måneder af gangen.

Vi tilstræber at alle der er i behandling med vanedannende medicin kommer til en årskontrol ved deres læge. Der vil her blive taget stilling til om det stadig er den relevante medicin der ordineres.

Der er mulighed for receptfornyelse uden tidsbestilling.

Mandag 15.00 – 15.30

Tirsdag 15.00 – 15.30

Torsdag 15.00 – 15.30

Husk at køre dit sygesikringskort igennem, så vi ved at du er kommet.

For mere information henviser vi til sundhedsstyrelsens folder.